Menü

Szakmai oldalak

ULMUS PUMILA 'HAJDÚ'® - 'HAJDÚ SZIL'

Vissza
ULMUS PUMILA 'HAJDÚ'® - 'HAJDÚ SZIL'

A ’Puszta szil’ magcsemetéi közül szelektáltam. Várhatóan 15 – 18 méter magasságot elérő fa. Koronája kezdetben szabályos, kúpalakú, később terebélyesebb lesz. Törzse egyenes, a koronában végig követhető. Ágai arányosan, egyenletesen helyezkednek el a törzsön. Hajtásai vékonyak, szürkések, fiatalon kissé molyhosak. Levelei 2 – 7 cm hosszúak, bőrszerűek, keskeny tojásdadok vagy lándzsásak, középzöldek. A levelek szegélye fűrészelt. Oldalerek száma 9-12. A levél válla aszimmetrikusan lekerekített.

 

Fiatalon rendkívül gyorsan fejlődik. A szilfavésszel szemben ellenálló fajta. Megjelenésében inkább a turkesztáni szilhez közelít.

 

Páratlan alkalmazkodóképességgel rendelkezik. Mindennemű talajon jól fejlődik. Szódás, szikes területeket is tolerálja. Növekedési erélye bámulatos. Elviseli a hőséget és rendkívül szárazságtűrő.

 

Az Ulmus pumila – turkesztáni szil, melynek szelektált klónja a ’Hajdú’®, a turkesztáni területek, Mongólia, Észak-Kína fája. Sok esetben a Góbi sivatag egyetlen fafaja. Elterjedési területe egyértelműen utal nagyfokú ökológiai toleranciájára.

 

Ezen tulajdonságai és kivételes alkalmazkodóképessége, rezisztenciája teszik a fajtát alkalmassá a jelen és az elkövetkező klímaváltozások negatív hatásainak elviselésére. Rendkívül télálló, jól követi hazánk éghajlatának menetét, így sem a korai, sem a kései fagyok nem károsítják. A fajtát hőtűrése miatt szélsőségesen melegedő, kevés vízzel ellátott helyek fásítására, így városfásításra is javaslom.

 

A turkesztáni szil és származékai rendkívüli módon nyírhatók, alakíthatók. A nyírást követően jól regenerálódnak, lombjuk tömörödik. Arid klimatikus körülmények között is kitűnő sövényt és különleges, növényi szoborformákat lehet belőlük kialakítani.

 

Azért kezdtem a ’Puszta szil’ szelektálásába, mert kitűnő ökológiai tulajdonságai mellett rossz törzsnevelő, a törzs már alacsonyan elágazik és nem folytatódik a koronában. Habitusa, koronaszerkezete és statikai felépítése miatt városfásításra kevésbé alkalmas. Hátrányos tulajdonságaitól megszabadított klónjai viszont új utat nyitnak a korszerű városfásítás fajtahasználatához.

 

A fajta szemzéssel és merisztémáról is szaporítható.

 

A ’Hajdú’® szilt mindennemű fásításhoz ajánlom, különösen oda, ahol a termőhely lehetne kedvezőbb.

 

Előnyös koronaformája, szerény környezeti igényei, rezisztenciája, ültetés utáni jó eredése, gond nélküli fenntartása miatt a kívánatos városi parkfák, sorfák közé sorolom.

 

A ’Puszta szilt’ az Alföld-fásítás jegyében néhai Tóth Béla erdőmérnök, az ERTI Püspökladányi Állomásának akkori vezetője nemesítette. Mivel az általam szelektált egyes szil klónok eredete is az „alföldies” (kontinentális, szélsőséges, csapadékszegény stb.) környezetre vezethető vissza, elnevezésükben is utalni akartam származására.